01 02 03

Полезна информация за камините-печки

немски горивни камери, камини-печки

КАМИНИ-ПЕЧКИ

Камини-печките са, както се подразбира от името, комбинация между камина и печка. Камини-печките се прадлагат на пазара от няколко години. Тези камини от стоманена ламарина идват от Скандинавия.

Повечето от камини-печките са изградени от три части, разположени от една върху друга. В средата се намира горивната камера, която в повечето случаи е облицована от вътрешната страна с шамотен камък или вермикулит. Много често отгоре има отделение за подгряване, а отдолу отделение за дърва за горене или брикети.

Каква мощност може да достигне камина-печката?
Една каминa-печка служи за отопление само на едно помещение.
Отоплителната мощност на (Fireplace) камини-печките е от 6 до 9 kW.

Златното правило е, че за отправна точка може да се вземе необходимо количество топлина за едно помещение от 100 W/m2. Това означава, че е добре, камината-печка да се постави в голямо помещение.

Тъй като камина-печката също допринася значително за приятната атмосфера в жилището, създавана от огъня, тя без съмнение ще се постави във всекидневната.

Камини-печките отдават голяма част от топлината си чрез излъчване. Има няколко вида камини-печки, които всмукват въздуха в помещението, затоплят го в задната част на горивната камера и го отдават посредством отделението за задържане на топлината. При тези модели една голяма част от топлината се отдава чрез конвекция. Тези печки достигат един изключително висок коефициент на полезно действие. Повечето камини-печки притежават конвективни въздушни отвори.

Коефициентът на полезно действие показва, колко процента от използваната енергия е отишла за затопляне на помещението. Коефициентът на полезно действие на една камино-печка (приблизително 70%) е по-висок отколкото на една камина.

При горене с отворени врати /при камини/ възниква силен въздушен поток, при който голямо количество топлина излиза през комина. За да горят камини-печките с отворени врати - както при камина - в помещения с много добро уплътнение на прозорците и вратите, е необходим въздушен поток (външно въздухоподаване) от стълбището или избеното помещение.

Оборудване на горивната камера

Горивната камера в повечето случаи е облицована с шамотни плочи или плочи от вермикулит.

Предимството е, че печката има определена акумулираща способност. Като цяло акумулиращата способност е малка поради олекотената конструкция от стоманена ламарина, т. е. след запалване печката бързо отдава топлина, но изстива също толкова бързо след като огънят изгасне.

За да предотврати този ефект, Fireplace използва при повечето печки специални облицовки от висококачествена керамика за печки или стеатит, задържащи топлината. Тези облицовки могат да задържат и отдават топлината до 12 часа.

Добрите камини-печки могат да поддържат жарта при затворени врати приблизително 10 часа. Когато обаче камината се загрее изцяло, тя трябва да се зарежда доста често.

Консумативи

Вратите на печката се предлагат изработени от стомана или огнеупорно стъкло. Когато се изисква по-висок коефициент на полезно действие без да се губи гледката към открития огън, се препоръчват стъклени врати.

В случай, че се изгарят брикети, които имат два пъти по-висока топлина на изгаряне в сравнение с дървения материал, в горивната камера трябва да се постави чугунена наставка, за да може да се пропуска въздух отдолу към горящия материал. Всички камини-печки Fireplace имат чугунена решетка, която позволява изгарянето на дърва, кафяви въглища и дървени брикети.

Всички Fireplace-печки са оборудвани с камера за пепел, която е много удобна при изгарянето на брикети, тъй като се отделя значително количество пепел. Тя е конструирана така, че пепелта да пада изцяло в нея.

По принцип трябва да се спазват данните на производителя относно материалите, които могат да се изгарят. Съществуват също така печки само на дърва, които не са пригодени да изгарят други горивни материали.

Сигурност

При поставянето на камината-печка трябва да се спазват безопасните разстояния до запалими строителни материали, мебели и текстили. Това разстояние може да е различно при различните типове камини. Спазвайте винаги посочените върху табелката данни за безопасните разстояния.

Печките не трябва да се поставят върху дървен или пластмасов под и килим. Най-подходящи за поставяне на камините са плочки или стъклена или метална плоча.

Защитното покритие за пода трябва да е поставено на 50 cm пред камината и на 20 cm отстрани на камината.
За камините-печки има няколко стандарта (DIN18 896:2005-06, DIN EN 13240). В тези стандарти са определени изискванията за безопасност.

Видове конструкции

DIN различава два вида конструкции на камини-печки. Моделите с Конструкция 2 могат да работят с затворени и отворени врати. При тях е необходима отделна тяга на комина.

Печки с конструкция 1 трябва да се нагряват само със затворени врати. Вратите трябва да се отварят само при обслужване. За сметка на това три камини-печки с тази конструкция могат да се свържат към една тяга на комина.

Всички модели Fireplace са с конструкция 1!

Поставяне при завършено строителство

Камините-печки могат да се поставят при завършено строителство, тъй като се доставят напълно оборудвани и трябва само да се свържат.

Благодарение на относително малкото тегло не съществуват проблеми по отношение на статиката.

Дали действително съществува подходяща тяга, обикновено знае коминочистачът, обслужващ региона, до който непременно трябва да се допитате предварително. Комини, които не са използвани години наред, трябва да се ремонтират преди пускане в експлоатация, в случай на необходимост.

Препоръчителни горивни материали

 • Брикети за камини
  Брикетите от кафяви въглища са класическият горивен материал за традиционните съръжения с твърди горива като автоматични печки, готварски пещи и специални печки. Днес те се използват много често в комбинация с дървен материал в модерните съоръжения на твърдо гориво.
 • Пакетирани брикети
  Брикетите от кафяви въглища са класическият горивен материал за традиционните съоръжения на твърди горива като автоматични печки, готварски пещи и специални печки. Днес те се използват много често в комбинация с дървен материал в модерните съоържения на твърдо гориво.
 • Дърва за камина 21,5 dm3
  При производството на дърва за камини дървата се нарязват с дължина от 28 до 33 см и на четири части. Предимно използваните водове дървета са бук, бреза, дъб и ясен. RBB bietet dieses Produkt im Raschelsack an. Дървото е идеалното допълнение към брикетите.
 • Дървени брикети
  През последните години дървените брикети са се превърнали в неразделна част от пазара на горива за битови нужди и се използват предимно в модерни горивни съоръжения като камини за отопление, камини-печки и кахлени печки. Те са идеалното допълнение към брикетите от кафяви въглища.
 • Дървени пелети
  Начините за отопление и използваните енергийни носители се променят постоянно. Докато земният газ и нефтът през последните години нямаха конкуренция в ценово отношение, днес те до голяма степен задвижат ценовата спирала. Един алтернативен вариант от гледна точка на разходите и околната среда на тези фосилни горива, който се радва на нарастваща популярност са: така наречените дървени пелети. Пелетете могат да се използват само в посочените за това отоплителни съоръжания.
 • Брикети от кафяви въглища
  Брикетите от кафяви въглища са класическият горивен материал за традиционните съоръжения с твърди горива като автоматични печки, готварски пещи и специални печки. С навлизането на централни отоплителни съоръжения с течни горива и газ, въглищата, както и брикетите от кафяви въглища са загубили значението си на универсално гориво в домакинствата.
  Въпреки че традиционната група от потребители се е отдръпнала, брикетите от кафяви въглища изживяват ренесанс от началото на 80-те години. За това допринася трайната тенденция към модерните кахлени печки, отоплителните камини и камини-печки. Брикетите от кафяви въглища са удобен горивен материал за тези модерни съоръжения на твърдо гориво и могат са се използват самостоятелно и смесено с дърва. Брикетите изненадват с продължителното си горене с пламък и трябва да се добавят благодарение на високото енергийно късъдржание през по-големи интервали от време. Затова те са идеалното гориво за дългите вечери пред камината и студените годишни сезони, когато пламъците трябва не само създават романтична атмосфера, но и отдават дълготрайна топлина.